งานวันฟักทองลุ่มน้ำปากพนัง ครั้งที่ 1
ระหว่างวันที่ 12-13 มีนาคม 2550
ณ โรงเรียนชุมชนวัดบางบูชา  ตำบลเกาะทวด  อำเภอปากพนัง  จังหวัดนครศรีธรรมราช
 
นายทรงศักดิ์  วงค์ภูมิวัฒน์ อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นประธานในพิธีเปิด
นายสุทิน  ศรีเผด็จ  เกษตรจังหวัดนครศรีฯ กล่าวรายงาน
อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร มอบเงินรางวัลการประกวดผลผลิตทางการเกษตร
อธิบดีและคณะเยี่ยมชมงาน
ผลผลิตทางการเกษตรที่ส่งเข้าประกวด
เยี่ยมชมวิสาหกิจชุมชนต่างๆ
นิทรรศการการปลูกฟักทอง
เกษตรร่วมกิจกรรมแข่งโยนฟักทอง
 

 

 

 
ถ่ายภาพร่วมกัน